Thuiszorg

Het kan zijn dat u (tijdelijk) hulp of zorg thuis nodig hebt. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of een beperking heeft. Hiervoor zijn verschillende vormen van thuiszorg mogelijk, zoals hulp in het huishouden of verzorging of verpleging. De wijkverpleging kan u adviseren welke vorm van ondersteuning er voor u beschikbaar is. Heeft u thuiszorg nodig, neem dan contact op met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Ook zijn er organisaties waar u hulpmiddelen of verpleegmiddelen kunt lenen of aanschaffen die u helpen te herstellen. Hiervoor kunt u bij Medicorner of Vegro terecht.