Veilige en prettige buurt

Prettig wonen in uw eigen buurt. Dat betekent wonen in een veilig huis en goed contact met de buren. Om te zorgen voor veiligheid in de wijk is de gemeente actief met buurtpreventie. Dat is een vorm van toezicht van de bewoners zelf in samenwerking met de politie. Natuurlijk kunt u ook zorgen dat uw eigen huis veilig is. Meld u ook zeker aan voor Burgernet. Die organisatie houdt u via uw telefoon op de hoogte als er in uw wijk iets aan de hand is. Naast veilig wonen is ook fijn samen wonen belangrijk. De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Mochten er conflicten ontstaan waar u niet samen uit komt, dan is het mogelijk om een beroep te doen op buurtbemiddeling.

Woont u in een huurhuis? Dan is er mogelijk ook een bewonerscommissie waar u terecht kunt. Die bewonerscommissies komen op voor de belangen van de mensen uit de flat, straat of buurt.