Kwijtschelden belastingen

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Het aanvragen van kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. De aanvraag kunt u indienen binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet van de gemeente hebt ontvangen. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente. Het formulier print u uit en levert u ingevuld aan inclusief bijlagen. U kunt het formulier en de brochure ook ophalen bij de rode balie in het gemeentehuis. Voor het invullen van het formulier kunt u hulp krijgen bij Tom in de buurt of de Bijstandswinkel. Dit geldt ook voor andere formulieren, zoals die van de Belastingdienst.