Discriminatie

Discriminatie is volgens de wet verboden. Heeft u te maken met discriminatie, dan kunt u een klacht indienen bij Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden. Dit bureau regelt alle discriminatiezaken voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het is ook belangrijk samen te zorgen dat er steeds minder discriminatie is. Daarom geeft het Bureau voorlichting op bijvoorbeeld scholen. Ook kunt u er terecht voor advies. Het Bureau Discriminatiezaken werkt graag samen met zoveel mogelijk organisaties om discriminatie bespreekbaar te maken.