Leerlingenvervoer

Voor kinderen die niet met eigen vervoer naar school kunnen reizen, is in sommige gevallen leerlingenvervoer beschikbaar. Dit kunt u bij het Serviceplein navragen. Dit leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een beperking. Ook geldt dit voor kinderen die naar een basisschool gaan op grondslag van een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch). We kijken daarbij eerst of het mogelijk is dat de kinderen via het openbaar vervoer reizen. Soms ondersteunen we dat via een training van de stichting MEE.