Vergoedingen

Voor mensen met een zeer laag inkomen is soms een vergoeding mogelijk voor sportactiviteiten of zaken die u bij het sporten nodig heeft. Deze vorm van bijzondere bijstand kunt u aanvragen via het Serviceplein.

Om kinderen te laten sporten kunt u ook een beroep doen op het Jeugddeelnamefonds. Deze organisatie betaalt de contributie voor een sportvereniging en eventueel kosten voor bijvoorbeeld clubkleding. De gemeente Alphen aan den Rijn ondersteunt het Jeugddeelnamefonds. Jaarlijks kunnen 150 kinderen via het Jeugddeelnamefonds sporten. U kunt een bijdrage aanvragen via een hulpverlener, bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin.