Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Kinderen krijgen vanuit de basisschool een schooladvies en/of de uitslag van de CITO-toets. Op basis hiervan kunt u gaan zoeken naar de meest geschikte middelbare school. Scholen bieden verschillende niveaus aan, zoals praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen hebben combinatiebrugklassen (bijvoorbeeld mavo/havo). Daar wordt in de loop van het eerste jaar duidelijk op welk niveau kinderen verder kunnen. Op de websites van de verschillende scholen vindt u meer informatie over de vormen van onderwijs die zij aanbieden. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen.