Speciaal onderwijs

Er zijn diverse scholen voor speciaal onderwijs. Dit betreft zowel scholen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd als in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Zo is er een school voor speciaal basisonderwijs (SBO Op Maat), een school voor slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (De Weerklank SO), een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (Prisma ZMLK SO en VSO), een school voor kinderen met complex en/of gedragsproblematiek (Horizon Parkschool SO en VSO).

Hieronder vindt u per school een link naar de betreffende pagina met informatie en de adresgegevens van de school: