Onderwijs voor volwassenen

Wilt u beter leren lezen en schrijven, dan kunt u terecht in het onderwijs voor volwassenen. Dit onderwijs, ook wel volwasseneneducatie genoemd, is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. Hier kunt u uw taal en rekenen op niveau brengen. Dat helpt om eerder aan een baan te komen. De gemeente betaalt taal- en rekenonderwijs voor mensen waarbij taal of rekenen onvoldoende is en die daardoor niet kunnen meedoen. Het aanbod van gratis opleidingen is te volgen bij het ID-college. Naast taal- en rekenonderwijs is het mogelijk om via het vavo diploma's vmbo, havo of vwo te halen.

U kunt kiezen uit drie soorten opleidingen:
1. Opleidingen Nederlands en rekenen,
2. Opleidingen Nederlands als 2e taal (NT2)
3. Opleidingen vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)