Basisonderwijs

U kunt zelf kiezen naar welke basisschool in Alphen aan den Rijn uw kind gaat. De basisschool is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de dag dat hij of zij 5 jaar wordt. Er zijn openbare basisscholen en basisscholen vanuit een levensovertuiging. Dit zijn protestants-christelijke, katholieke, gereformeerde, reformatorische en islamitische scholen. Ook zijn er basisscholen met verschillende onderwijsvormen zoals Montessori-, Jenaplan-, Dalton- en vrije scholen. Alle scholen organiseren open dagen. Ook kunnen kinderen vooraf komen wennen.